კომპანია ფლობს პემზის და პერლიტის კარიერებს და 1991 წლიდან ახორციელებს სამშენებლო მასალების წარმოებას

შპს ,,წალკა91" - ყველა ვაკანსია