წესები და პირობები

წესები და პირობები

საიტის წესები და პირობები

დამსაქმებლებისთვის

დამსაქმებლად რეგისტრაციის შემდეგ , მომხმარებელს შეუძლია გამოაქვეყნოს ვაკანსია, ტრენინგი ან ტენდერი, ფიზიკური პირის სახელით გამოქვეყნების შემთხვევაში ნებისმიერი პაკეტს ემატება +10 ლარი.

მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს ფასიანი და უფასო სერვისებით, მომხმარებელი ვალდებულია ვებ გვერდზე არსებული ნებისმიერი სერვისის გამოყენებამდე გაეცნოს მომსახურების ფასებს და პირობებს ,

ვებ გვერდი ასევე შესაძლებლობას გაძლევთ შექმნათ საკუთარი კომპანიის პროფილი , კომპანიის რეგისრაციისას ნებისმიერ ინფორმაციას რასაც მიუთითებთ, ღია იქნება საიტის ყველა მომხმარებლისთვის

აკრძალულია

  1. ქართული შინაარსის მქონე სიტყვის გამოყენება ინგლისური შრიფტით!
  2. საიტის შინაარსთან შეუსაბამო კონტენტის გამოქვეყნება
  3. სერვისებით სარგებლობის მცდელობა რომელიც  ვებ გვერდის მიერ არ არის დაშვებული თქვენთვის
  4. გრამატიკულად გაუმართავი ტექსტის გამოქვეყნება

საიტის ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს გაფრთხილების გარაშე მოახდინოს თქვენი განცხადების ან კომპანიის რედაქტირება, გრამატიკული ან აზრობრივი გაუმართავობის შემთხვევაში. წესების დარღვევის შემთხვევაში უფლებას ვიტოვებთ სანქციის ფორმად გამოვიყენოთ მომხმარებლის , განცხადების ან კომპანიის წაშლა/დაბლოკვა!


დასაქმების მაძიებლებისთვის

ვაკანსიის მაძიებლად რეგისტრაციის შემდეგ , საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი რეზიუმე, ღია ან დახურული,  სადაც თქვენი სურვილისამებრ შესაძლებლობა გაქვთ მიუთითოთ ისეთი მონაცემები როგორიც არის: სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ:ფოსტა, მისამართი , სამუშაო გამოცდილება , სასწავლო დაწესებულებები , სასურველი ანაზღაურება და ასე შემდეგ,  მოცემული მონაცემებიდან ტელეფონის ნომრის, ელ:ფოსტის, საცხოვრებელი ადგილის ნახვის საშუალება აქვს მხოლოდ იმ დამსაქმებელს რომლის გამოქვეყნებულ ვაკანსიაზე ან კომპანიაში გაქვთ გაგზავნილი თქვენი რეზიუმე , სხვა შემთხვევაში აღნიშნული მონაცემები  დაფარულია მომხმარებლებისთვის, დახურული რეზიუმეს შემთხვევაში ნებისმიერ მონაცემს ნახავს მხოლოდ თქვენი დამსაქმებელი,

გაითვალისწინეთ რომ ავტომატური გაგზავნის რეჟიმის გააქტიურების შემთხვევაში თქვენი რეზიუმე დაიგზავნება შესაბამის ვაკანსიებზე ! ვებ გვერდი იხსნის ყოველგვარ პასუხიმგებლობას თქვენი პირადი ინფორმაციის გასაჯარობაზე !

აკრძალულია

  1. ქართული შინაარსის მქონე სიტყვის გამოყენება ინგლისური შრიფტით!
  2. სურათის გამოყენება რეზიუმეს ავატარად რომელიც თქვენ არ გეკუთვნით
  3. საიტის შინაარსთან შეუსაბამო კონტენტის გამოქვეყნება
  4. სერვისებით სარგებლობის მცდელობა რომელიც  ვებ გვერდის მიერ არ არის დაშვებული თქვენთვის
  5. გრამატიკულად გაუმართავი ტექსტის გამოქვეყნება

საიტი ადმინისტრაცია უფლებას იტოვებს შეიტანოს ნებისმიერი სახის ცვლილება თქვენს მონაცემებში , წესების დარღვევის შემთხვევაში  სანქციის სახით შეიძლება იქნას გამოყენებული , როგორც რეზიუმეს ასევე მომხმარებლის  წაშლა/დაბლოკვა !

თანხის უკან დაბრუნება

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი ვერ იყენებს საკუთარ ბალანსზე არსებულ თანხას , ვერ სარგებლობს ტექნიკური გაუმართაობის გამო  იმ ფასიანი სერვისებით რომელსაც ვებ გვერდი სთავაზობს , მაშინ საიტი ვალდებულია ჩარიცხული თანხა უკან დაუბრუნოს მომხმარებელს

 

მიწოდების პოლიტიკა

 

ყველა  სერვისით სარგებლობლობა რასაც ვებ გვერდი გთავაზობთ შეგიძლიათ დაუყონებლივ , თუ ბალანსზე გაქვთ შესაბამისი თანხა